https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/юдаизъм/сравняват-и-съпоставят
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


Създаването на диаграма за сравнение и контраст е чудесен начин учениците да покажат знанията си за основните световни религии като християнството, исляма, индуизма, будизма, юдаизма и сикхизма. В тази дейност учениците ще попълнят важна информация за всяка голяма световна религия, като използват текст и илюстрации, които включват символи, герои, инфографики, сцени или обекти.

Темите, които са полезни за проследяване на учениците, включват:

  • Когато са възникнали религиите
  • Където техните последователи се намират по целия свят
  • Колко последователи има всяка религия днес
  • Какви са някои важни образи

Учениците могат да използват диаграмата като начин за водене на бележки, докато научават за всяка религия и след това да я използват като учебно ръководство. Като алтернатива, учителят може да накара учениците да създадат диаграмата като последна оценка.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Краен срок:

Цел: Създаване на сценарий на основните световни религии като: християнството, исляма, индуизма, будизма, юдаизма и сикхизма. Откройте важни факти за всяка религия, като например къде живеят нейните последователи в света, колко последователи има днес, когато е възникнала и важни символи или обекти.

Инструкции за ученици:

  1. Кликнете върху „Стартиране на задание“.
  2. Използвайки шаблона, попълнете факти, използвайки думи и илюстрации за всяка от основните световни религии.
  3. За всяка клетка включете точна информация и създайте илюстрация, която представя всяка, използвайки подходящи сцени, герои, инфографика и елементи.
  4. Спестявайте често!

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Таблица на Световните Религии
Създайте таблица с разкадровка на основните световни религии като: християнство, ислям, индуизъм, будизъм, юдаизъм и сикхизъм. Подчертайте важни факти за всяка религия, като например къде по света живеят нейните последователи, колко последователи има днес, кога е възникнала и важни символи или предмети.
Опитен Нововъзникващи Начало
Факти
Текстът и изображенията включват ясно обяснение на важни факти за всяка голяма световна религия като: произход, местоположение, население и важни символи или предмети.
Текстът и изображенията включват обяснение на важни факти за всяка основна световна религия, но обяснението може да не е ясно или да има някои неточности.
Текстът и изображенията не обясняват важни факти за всяка голяма световна религия. Информацията в повечето случаи липсва или е неточна.
Изображения и Усилия за Разкадровка
Ученикът ясно показва усилие да предаде фактите за всяка световна религия чрез подходящи сцени, герои, елементи, символи или инфографики. Илюстрациите ясно показват, че са вложени време, грижи и усилия.
Ученикът се опитва да предаде факти за всяка световна религия чрез използване на графики, но изображението може да е объркващо, неподредено или да му липсват подробности.
Ученикът не предава ясно факти за световните религии и изображенията са неточни или неподходящи.
Правопис и Граматика
Ученикът използва примерен правопис и граматика. Няма никакви грешки.
Ученикът прави една или две дребни грешки в правописа и граматиката.
Ученикът прави множество грешки в правописа и граматиката.


Как да Помогнем на Учениците да Сравняват Различни Религии

1

Представяне на Различни Религии

Започнете, като запознаете учениците с основите на различните религии. Например значенията и произхода на исляма и християнството. Учителите също могат да започнат дискусията, като общо обсъждат концепцията за религия с учениците и след това бавно да преминат към различни видове религии. Някои студенти може също да са наясно с много различни религии, така че лекциите могат да бъдат изградени върху предварителни знания на студентите.

2

Анализирайте Общите Основания

Помогнете на учениците да разпознаят и сравнят общи теми, като вярвания за Бог, отвъдния живот, морала и смисъла на живота, които се появяват в други религии. Учениците могат да намерят прилики на основата на монотеизма или политеизма, предназначението на живите същества, основните правила на живот и др.

3

Разгледайте Вариациите на Практика

Вижте многото ритуали, церемонии и процедури, които всяка религия използва, и говорете за тяхното значение по отношение на поклонението и ежедневния живот. Учениците могат също така да разсъждават върху различните места за поклонение и високо ценени аспекти на религията. Например църквите в християнството и джамиите в исляма са значими места за поклонение.

4

Насърчавайте Уважителна Среда

Поставете силен акцент върху необходимостта от подход към изучаването на религията с отворен ум, уважение и чувствителност към други системи от вярвания и поведение. Насърчавайте учениците да изразяват своите мнения и гледни точки, но също така изслушвайте внимателно другите ученици и уважавайте техните мнения.

Често Задавани Въпроси Относно Сравняването и Противопоставянето на Световните Религии

Кои са основните доктрини на основните световни религии?

Християнството, ислямът, юдаизмът, хиндуизмът, будизмът и сикхизмът са някои от широко следваните религии в света. Всяка религия има уникални културни прояви, традиции и вярвания. Тези религии могат да бъдат диференцирани въз основа на вярвания, ритуали, практики и история. Повечето от ключовите религии предават целта на човешкия живот, значението на мира и как хората могат да прекарат живота си на Земята.

Как различните религии разглеждат идеята за рая и ада?

Религиите поддържат широк набор от вярвания за отвъдния живот. Други наблягат повече на идеите за рая и ада, докато някои (като индуизма и будизма) вярват в прераждането или различни животи. Всяка религия има различни вярвания, основани на ключовите принципи, предоставени от техните религиозни водачи или свещени текстове.

Кои са основните обреди и обичаи, приписвани на различните религии?

Молитва, медитация, сесии за поклонение, поклонение, диетични ограничения, церемонии и фестивали са само няколко примера за практики и ритуали, всички от които варират значително в различните религии. По-голямата част от религиите в света имат цял ​​набор от системи, които хората следват, например, мюсюлманите спазват халал диети, евреите ядат кашерна храна и т.н.
Тази Дейност е Част от Много Ръководства за Учители

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/юдаизъм/сравняват-и-съпоставят
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ