https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/юдаизъм/юдаизъм-факти
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


След като учениците събират информация за юдаизма, като четат информативни текстове, литература или гледат видеоклип, те могат да покажат своето разбиране с помощта на карта на паяк. Учениците ще подчертаят важните факти за юдаизма, като използват илюстрации и описания. Това е чудесен начин да помогнете за организирането на информация и може да служи като бърза справка при преглед за тестове и тестове! Този пример отговаря на следните основни въпроси за юдаизма:

  1. Кога и къде е възникнал юдаизмът?
  2. Какви са някои важни вярвания в юдаизма и кои важни празници се празнуват?
  3. Какви обекти или символи са важни или свещени в юдаизма?
  4. Къде са неговите последователи днес и колко хора практикуват юдаизма по целия свят?
  5. Как се покланят евреите и кои са техните духовни водачи?


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Краен срок:

Цел: Създайте карта на паяк, която описва различни важни факти и характеристики на юдаизма.

Инструкции за студенти:

  1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Създайте илюстрация, която представя всяка категория, като използвате подходящи сцени, герои и елементи.
  3. Напишете описание от 1-3 изречения на всяка клетка.
  4. Запазете и излезте, когато сте готови.

Изисквания: Минимум 5 клетки, показващи различни факти за юдаизма. Подходящи сцени за илюстриране на всяка категория. Описание от 1-3 изречения за всяка клетка, демонстриращо вашето разбиране.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Световна Религия Общи Факти Паякова Карта
Създайте карта на паяк, подчертаваща важни факти за една от основните световни религии като: християнство, ислям, хиндуизъм, будизъм, юдаизъм и сикхизъм. Важни факти, които трябва да включите, са: Кога и къде е възникнала религията? Кой е основателят(ите) на религията и на какво са учили своите последователи? Какво вярват последователите на тази религия и какви празници празнуват? Какви предмети или символи са важни или свещени за хората от тази религия? Къде са нейните последователи днес и колко хора изповядват тази религия по света? Как се покланят последователите на тази религия и кои са техните духовни водачи?
Опитен Нововъзникващи Начало
Факти
Текстът и изображенията включват ясно обяснение на поне 5 важни факта за религията, като например къде и кога е възникнала, кои са нейните последователи, в какво вярват и какви празници празнуват.
Текстът и изображенията включват обяснение на важни факти за религията, но обяснението може да не е ясно или да има някои неточности.
Текстът и изображенията не обясняват важни факти за религията. Информацията в повечето случаи липсва или е неточна.
Сториборд Изображения и Усилия
Ученикът ясно показва усилия да предаде фактите за религията чрез подходящи сцени, герои, елементи, символи или инфографики. Илюстрациите ясно показват, че са вложени време, грижи и усилия.
Ученикът се опитва да предаде факти за религията чрез използване на графики, но изображението може да е объркващо, неподредено или да няма подробности.
Ученикът не предава ясно факти за религията и изображенията са неточни или неподходящи.
Правопис и Граматика
Ученикът използва примерен правопис и граматика. Няма никакви грешки.
Ученикът прави една или две дребни грешки в правописа и граматиката.
Ученикът прави множество грешки в правописа и граматиката.


Как да Извършим Изследване на Различни Аспекти на Юдаизма

1

Представете Юдаизма

Започнете с представяне на юдаизма като религия на учениците. Учителите могат да направят кратък преглед на историята, вярванията и настоящите последователи на религията само за учениците, за да разберат целите и обхвата на тяхното изследване.

2

Дефиниране на Аспекти

Обсъдете с учениците различните аспекти, които те могат да засегнат, за да научат повече за религията. Например, студентите могат да извършват изследвания относно вярванията, религиозните празници и фестивали, религиозни фигури, символи и важни места. Учениците могат да формират групи и всяка група може да се докосне до един от тези аспекти за своето изследване.

3

Обсъждане на Ресурси

Дайте добре съставен списък от надеждни източници. Книги, есета, видеоклипове, уебсайтове и научни публикации могат да попаднат в тази категория. Уверете се, че източниците са уважавани и подходящи за възрастта. Учителите могат да предоставят достъп до ресурси въз основа на нивото на разбиране на учениците. За по-младите ученици учителите могат да препоръчат прости книги и информативни видеоклипове, а за зрелите ученици могат да се препоръчат научни статии за напреднали и дори първични източници.

4

Насърчавайте Проницателни Дискусии

Насърчавайте учениците да предоставят свои собствени гледни точки и анализи въз основа на тяхното обучение. Това може да доведе до по-сложно разбиране на юдаизма. Студентите могат да водят дискусия, след като извършат критичен анализ на своите теми и съберат информация, така че да могат да споделят тази информация със своите съученици, за да насърчат дискусията.

5

Организирайте Информацията

Насърчете учениците внимателно да организират информацията, която са събрали и анализирали досега. Студентите могат да използват мисловни карти, за да начертаят контур или структура, според която искат да представят своето изследване и да използват тази рамка, за да направят добре структуриран документ.

Често Задавани Въпроси Относно Важни Факти за Юдаизма

Кой е Авраам?

Основателят на юдаизма често се смята за Авраам. Той се смята за основател на еврейския народ и се казва, че е подписал завет с Бог в съответствие с библейската традиция. Авраам се смята за една от ключовите фигури в тази религия.

Какво представляват еврейските свещени книги?

Тората, която се състои от първите пет книги на Библията, и Талмудът, който е ключов източник на равинския юдаизъм и предоставя тълкувания и дебати на Тората, са двете основни свещени писания в юдаизма.

Каква е целта на Западната стена на Йерусалим?

Едно от най-свещените места в юдаизма е Западната стена, обикновено наричана Стената на плача, която е реликва от Втория храм в Йерусалим. Това е място за молитва, поклонение и важно място за поклонение за последователите на юдаизма.
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/юдаизъм/юдаизъм-факти
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ