https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/1850-те-америка/компромиси-на-1850
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


Компромисът от 1850 г. е само едно от най-важните събития, предхождащи настъпването на Гражданската война. Използвайки карта на паяка, учениците уточняват различните компоненти на Компромиса. Те трябва да включват кой го е предложил, как е бил приет социално и политически, и да включи отделните закони, които съставляват Компромиса. Учениците трябва да включват и дебат за приемането на Компромиса и за това как той е решил въпроса за робството и неговото място в (или извън) новите територии.

Учениците ще използват 5 W за тази дейност:

  • Кой?
  • Какво?
  • Кога?
  • Където?
  • Защо?


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Инструкции за ученици

Създайте карта на паяк, описваща 5-те Ws на компромиса от 1850 г.: Кой, какво, кога, къде, защо?


  1. Кликнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. В заглавието на всяка клетка попитайте всеки от 5-те W, тъй като те са свързани с компромиса.
  3. В полетата за описание отговорете на въпроса.
  4. Създайте изображения във всяка клетка, които илюстрират всеки отговор, като използвате подходящи знаци, сцени и елементи.
  5. Запазете и излезте, когато сте готови.

Референтен План на Урока

Присвояване на Изображения
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/1850-те-америка/компромиси-на-1850
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ