https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/covid-19-и-пандемията-от-1918-г/времева-линия
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!
ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ 14-ДНЕВЕН БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД СЕГА!

Общ Преглед на Дейността


Създаването на хронология на историческо събитие, дори такова, което все още е толкова скорошно, може да бъде полезно за учениците, тъй като те научават как текущите събития оказват влияние върху ежедневния им живот. В тази дейност учениците ще създадат график от поне 5 събития по време на пандемията на COVID-19. Учениците могат да използват училищни ресурси, за да изследват различните събития и да изберат тези, които считат за най-важни. Например първите известни случаи, когато училището им за първи път е блокирано, разработването на ваксината и т.н. Този пример започва на 31 декември 2019 г. с първия известен открит случай в световен мащаб, но след това се фокусира върху огнището в Съединените щати до 9 февруари 2021 г. В зависимост от това кога учениците започват този проект, може да има много повече събития, които те могат да включват.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно адаптивни. След като щракнете върху „Копиране на дейност“, актуализирайте инструкциите в раздела „Редактиране“ на заданието.)Краен срок:

Цел: Демонстрирайте знанията си за пандемията Covid 19 в Съединените щати, като създадете график за големи събития.

Инструкции за ученици:

  1. Щракнете върху „Стартиране на заданието“.
  2. Използвайки оформлението на времевата линия, добавете дати за поне 5 събития.
  3. Включете надпис от 1-2 изречения, който описва събитието.
  4. Създайте илюстрация, която представя всяко събитие, използвайки подходящи сцени, герои и предмети.
  5. Запазете и изпратете вашата раскадровка.

Изисквания: Изберете 5 или повече големи събития в пандемията Covid-19. Добавете описание на събитието в полето за описание и добавете илюстрация с подходящи сцени, символи, символи или елементи.

Референтен План на Урока


Рубрика

(Можете също да създадете свой собствен в Quick Rubric.)


Timeline
Създаване на график на важни събития и хора и обяснение на тяхното значение. Уверете се, че датите са правилни и Photos for Class са исторически точни или значими.
Опитен
33 Points
Развиваща
25 Points
Начало
17 Points
Събития и Дати
Събитията, избрани за график, са важни и важни за цялостното разбиране на времевия период. Предоставените дати са верни.
Повечето събития, избрани за времевата линия, са значителни и важни за цялостното разбиране на периода от време. Повечето от предоставените дати са верни.
Някои от събитията, избрани за времевата линия, са значителни. Възможно е да липсват събития или събития, които са без значение. Твърде много дати може да са неправилни.
Обяснения / Описания
Обясненията или описанията, предвидени за всяко събитие, са точни и дават представа за значението на събитията.
Обясненията или описанията, предоставени за всяко събитие, са предимно точни и се опитват да дадат представа за значението на събитията.
Има няколко явни неточности в обясненията или описанията на събитията. Възможно е да има малко или никакво вникване в значението на събитията, или предоставената информация може да е твърде ограничена или липсва.
Английските Конвенции
Има 0-2 грешки в правописа, граматиката и механиката.
Има 3-4 грешки в правописа, граматиката и механиката.
Има 5 или повече грешки в правописа, граматиката и механиката.

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/covid-19-и-пандемията-от-1918-г/времева-линия
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
StoryboardThat е търговска марка на Clever Prototypes , LLC и е регистрирана в Службата за патенти и търговски марки на САЩ