https://www.storyboardthat.com/bg/phrasal-verbs/изчезни

За да не бъдете хванати или да успеете да избягате
Да се махнеш от някъде
Да направиш нещо лошо, без да бъдеш наказан или критикуван

Примерни изречения за английския фразов глагол Get Away

  1. Все още не разбираме как е успял да се размине с нашествието в дома. Той беше заловен в опит да напусне къщата с телевизор.
  2. Понякога ми се налага да избягам на село за няколко дни.
  3. Честно казано, не знам как Лари се измъква от това. Винаги закъснява и никога не работи.
  4. Крадецът смятал, че може да се измъкне, като открадне кола, но полицията го заловила.
  5. Джордан е толкова добър лъжец, че може да се размине с всичко.

Английският фразов глагол, to get away , е непреходен.

English Phrasal Verbs

Phrasal verbs can be extremely tricky for learners of English. The reason for this is twofold: there are lots of them and their meaning is not always obvious from the words that make them up. To make things even more difficult, phrasal verbs can have multiple meanings, adding to the headache for learners.

A phrasal verb is made up of a main verb with an attached preposition or adverb. An example of a phrasal verb is run into. Where run is the main verb and into is the preposition. Phrasal verbs can be separated into two groups, intransitive and transitive verbs. Intransitive phrasal verbs do not have a direct object: go out, for example, "I want to go out tonight". Transitive phrasal verbs have a direct object and they can be split up into two further categories: separable and inseparable. With separable transitive phrasal verbs, the verb and the preposition can be split up. For example, both “turn off the radio” and “turn the radio off” are both correct. Inseparable phrasal verbs cannot be split up. For example, “I’ll look after you” is correct, but “I’ll look you after” is not.

Using Storyboard That you can prepare a visual dictionary of phrasal verbs quickly and easily. Even better than that, have your students create their own phrasal verb visual definitions.

Как да използвам това?

Илюстрованите пътеводители имат лесна за разясняване информация с визуална цел, за да стимулират разбирането и задържането. Storyboard That е страстна за студентската агенция и искаме всички да бъдат разказвачи. Сборниците представляват отлична среда, за да покажат какво са научили учениците и да преподават на другите.

Студент Представя Storyboard
  • Задайте термин/лице/събитие на всеки ученик, за да завърши своя собствена история
  • Създайте своя собствена картинна енциклопедия по тема, която изучавате
  • Създайте картинна енциклопедия на хората във вашия клас или училище
  • Публикувайте разкази в класни и училищни социални медийни канали
  • Копирайте и редактирайте тези сторибордове и ги използвайте като препратки или визуални елементи
Take a look at some visuals to help understand the use of phrasal verbs in our Картинна Енциклопедия на Английски Фразеологични Глаголи!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/phrasal-verbs/изчезни
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.