Театри от Втората Световна Война: Тихия Океан

Създайте Storyboard
Копирайте този Storyboard
Театри от Втората Световна Война: Тихия Океан
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Планове за Уроци по Втората Световна Война

Втората Световна Война Въведение

Урочни Планове от Мат Кембъл

Дейностите в този урок разглеждат как последиците от Първата световна война са засадили семената на конфликта, довел до Втората световна война. Студентите ще придобият представа за лидерите на власт по това време, иновациите, направени във войната и оръжията, и глобалното влияние на войната.
Въведение във Втората Световна Война

Описание на Статията

Тихоокеански Театър на Втората Световна Война II Тихоокеанска Theatre

Текст на Статията

  • Климат на Тихия Театър
  • Страни, Които се Бориха в Тихия Океан
  • Стил на Война в Тихия Океан
  • Театърът на Тихия океан представляваше много предизвикателен климат за онези, които се бориха в него. Войниците се сблъскаха с висока влажност, топли мехури и гъсти джунгли. Маларията, дехидратацията и изтощението биха добавили към предизвикателствата, пред които войниците ще се изправят.
  • Основните бойци от Тихоокеанския театър бяха съюзническите сили срещу японците. Съединените сили бяха Съединените щати, Нова Зеландия, Австралия и Канада.
  • Стилът на война в Тихия океан варираше от брутална близка борба "ръка към ръка" в гъстите джунгли на Тихия океан до стратегическата и технологично напреднала военноморска и военна война.
  • Театър на Втората Световна Война: Тихия Океан

Присвояване на Изображения

Над 30 милиона създадени разкадровки