Тинкър Срещу Лексиката на Де Мойн

Тинкър Срещу Лексиката на Де Мойн
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Съдебно Дело Тинкър Срещу Де Мойн

Дело на Върховния Съд: Тинкър Срещу Де Мойн

Урочни Планове от Мат Кембъл

Между 1964 и 1973 г. милиони американци взеха участие в безброй протести срещу войната във Виетнам. С хиляди млади американски войници, избивани всяка година, протестите и опозицията се превърнаха в тъканта на това социално движение, което определи поколение. През 1965 г. малка група ученици в Де Мойн, Айова, взе решение за облеклото, което скоро ще доведе до знаково решение на Върховния съд.
Тинкър Срещу Де Мойн

Текст на Статията

 • СИМВОЛИЧНА РЕЧ
 • ВЪЗПАЛИТЕЛНА ГОВОР
 • Символичната реч е юридически термин, използван за описване на невербални форми на комуникация като изгаряне на знамена, ленти за ръце и изгаряне на чернови карти. Символичната реч е защитена съгласно 1-ва поправка, стига да не се разглежда като пряка заплаха за другите.
 • Възпалителната реч се определя като реч, която е вероятно да предизвика вълнение, гняв, насилие или бунтове. Реч като борба с думи и истински заплахи не са защитени от Първата поправка.
 • УЧЕБЕН ПРОЦЕС
 • Думата на деня: Уважение
 • Речник на Тинкър срещу Де Мойн
 • ОСОБЕНО МНЕНИЕ
 • В исторически план съдилищата са склонни да оценяват дали изразяването или речта в класната стая нарушават образователния процес. Образователният процес е системата, насочена към способността на училището да провежда определени учебни цели и процеси на участващите ученици.
 • Особеното мнение е становището, подадено от съдия, който не е съгласен с мнението на мнозинството. Особеното мнение представлява страната на делото, която „загуби“. Ако решението на Върховния съд е 7-2, страната, която има само два гласа, би представлявала особено мнение.
 • Особено мнение
 • Мнение на мнозинството
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family