Речник на Древна Гърция

Речник на Древна Гърция
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Древна Гърция за Деца

Древна Гърция

Урочни Планове от Лиан Хикс

Древна Гърция е била процъфтяваща цивилизация, която е направила впечатляващи крачки в много области като изкуство, архитектура, инженерство, медицина, астрономия, математика, философия и правителство. Много от техните идеали бяха в основата на бъдещите цивилизации и тяхното влияние е с нас и до днес.


Древна Гърция

Текст на Статията

  • АКРОПОЛИС и ПАРТЕНОН
  • ГЕОМЕТРИЯ
  • Акропол : (п.) Хълмът над гръцки град, върху който са построени храмове Партенон : (п.) Храмът в чест на богинята Атина, построен върху акропола над Атина
  • (н.) клонът на математиката, включващ точки, линии, равнини и фигури
  • КАВАЛРИЯ
  • ДРЕВНА ГЪРЦИЯ РЕЧНИК
  • АГОРА
  • (н.) Войници, които яздят на коне
  • (п.) пазар в древна Гърция
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family