Пример за POV

Създайте Storyboard
Копирайте този Storyboard
Пример за POV
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Четири семейства от романа Бежанец на Алън Грац стоят в квадранти пред жълт фон.

Бежанец от Алън Грац

От Лиан Хикс

Бежанец “ е исторически фантастичен роман, написан през 2017 г., който преплита три завладяващи истории на семейства, търсещи убежище в други страни. Учениците ще видят себе си в младите герои: деца, изправени пред трагични обстоятелства, но които в сърцето си са просто деца, които обичат семействата си и искат да живеят в мир.
Бежанец

Описание на Статията

Гледна точка в бежанците от Алън Гратц | Дейности по шаблони на работен лист POV | Помогнете на учениците да преминат през гледна точка!

Текст на Статията

  • Name Date
  • Directions: Refugee is told from three different points of view. Choose one story for this assignment.
  • Who is telling the story?
  • What words do they use to describe themselves?
  • RefugeePoint of View
  • What words do they use to describe other characters?
  • Are they using first or third person point of view? How do you know?
Над 30 милиона създадени разкадровки