Bud, Не Бъди - Речник

Bud, Не Бъди - Речник
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Планове за Уроци Bud, Not Buddy

Бъди, не Бъди от Кристофър Пол Къртис

Планове за Уроци от Елизабет Педро

Bud, Not Buddy is a historical fiction novel by Christopher Paul Curtis about an orphan boy during the Great Depression. It is a story that relays the hardship of a young African American boy on his journey to find his place in the world. Softly entwined throughout the story are interesting historical tidbits, all while maintaining a light-hearted, humorous quality.
Бъди, не Бъди

Описание на Статията

Речник на Bud Not Buddy

Текст на Статията

  • БЛАГОДАРЕН
  • Много благодаря!
  • НАВЪСЕН
  • МИСИЯ
  • (Adj.) Усещане за благодарност и благодарност Бу беше благодарен на чужденеца, че му предложи да язди.
  • (Adj.) Усещане за отвращение Бъд изглеждаше много мрачен, когато му казаха, че трябва да напусне сиропиталището.
  • (Н.) вид религиозна сграда Мъжете и жените от всички възрасти формират линия извън мисията, за да получат храна.
  • "Бъд, не Бъди" Лексика
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family