Въпроси относно дистанционното обучение? Натисни тук

Asking for Help at the Store Social Story
Актуализирано: 8/29/2019
Asking for Help at the Store Social Story
Този разказвач е създаден с StoryboardThat .com
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:

Социални Истории за Социални Ситуации

Наташа Лупиани

Хората са социален вид и е невъзможно да се избегнат всички взаимодействия. Включването на примери за разкази от социални истории преди настъпването на събитията може да спомогне за облекчаване на индивидите в взаимодействията, като демонстрира какво може да се случи.
Check out some of our other educational articles!


Описание на Статията

Social Story Example / Social Stories Autism - Asking for Help at a Store | Create social stories to help students who need help navigating social situations

Текст на Статията

  • Hmmm, I don't see any red apples!
  • Excuse me, do you have any red apples?
  • Why yes, we do. They are on the other side of this shelf.
  • Thank you so much for your help.
  • Amy only likes red apples and she does not see any on the shelf.
  • Amy asks the store clerk if they have any red apples.
  • Because Amy asked for help, she is able to buy her red apples.
Създадени са над 14 милиона разказвачи
Storyboard That Family