The Greenhouse Effect

The Greenhouse Effect
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Планове за Уроци по Парникови Газове

Ефект на Парникови Газове и Глобално Затопляне

От Оливър Смит

Едно от най-големите предизвикателства пред нашето поколение ученици е климатичните промени. Дълги години учените свързват повишените средни глобални температури с увеличеното количество въглероден диоксид и други парникови газове в нашата атмосфера. Тези газове действат като стъклото в оранжерия - пропускайки радиация, която затопля планетата, но не позволява топлината да излезе. Следните дейности ще помогнат на учениците да разберат как работи този процес и действията, които могат да предприемат, за да помогнат.


Ефектът от Парниците и Глобалното Затопляне

Описание на Статията

The Greenhouse Effect on the Earth - The Sun's rays of sunlight have both light and heat energy. The atmosphere keeps heat in like a greenhouse does.

Текст на Статията

  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family