Social Story

Social Story
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Въведение в Социалните Истории

Въведение в Социалните Истории

От Шери Парди, Наташа Лупиани и Анна Уорфийлд

Концепцията за социални истории е създадена от Карол Грей през 1991 г. за използване при деца и възрастни с аутизъм, за да им помогне по-добре в различни социални ситуации. Днес използването на социални истории се разшири до всички видове ученици , включително тези със значителни комуникационни дефицити. Научете повече за това как можете да използвате социални истории с вашите ученици!

Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Social Stories Autism - social story examples | Social Stories Autism | Social Story | Storyboard Examples

Текст на Статията

  • I want to fit in and have fun at the dance, but I'm nervous!
  • I can't...
  • ... Yes I can
  • But what if I can't?
  • Yes, I can do it and I will!
  • This is so much fun!!
  • Sarah is nervous about going to the dance and feeling nervous.
  • Sarah realizes she CAN be confident about going to the dance!
  • Sarah overcomes her fear about the dance and has a fantastic time!
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family