Social Story

Актуализирано: 8/22/2018
Social Story
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Introduction to Social Stories

Въведение в Социалните Истории

От Шери Парди, Наташа Лупиани и Анна Уорфийлд

Четиригодишната Сара обичаше училище и искаше толкова зле да язди автобуса до детската градина. Това лято, в очакване на започването на училище, тя развълнувано щеше да поиска да вземе автобуса до училище. Първият ден на училище пристигна, както и автобусът, точно навреме. Сара замръзна от страх на предните си стъпала, неподготвена за силния шум на двигателя, мигащите светлини и как да задейства децата вече в автобуса.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Social Stories Autism - social story examples | Social Stories Autism | Social Story | Storyboard Examples

Текст на Статията

  • I want to fit in and have fun at the dance, but I'm nervous!
  • I can't...
  • ... Yes I can
  • But what if I can't?
  • Yes, I can do it and I will!
  • This is so much fun!!
  • Sarah is nervous about going to the dance and feeling nervous.
  • Sarah realizes she CAN be confident about going to the dance!
  • Sarah overcomes her fear about the dance and has a fantastic time!