https://www.storyboardthat.com/cs/lesson-plans/fantastic-mr-fox-roald-dahl
Fantastické Plány Lekcí Pana Foxa

Written by Roald Dahl, one of the greatest story tellers of all time, Fantastic Mr. Fox is a hilarious book that readers in Grades 2-5 will adore. Three horribly cruel, but also entertaining farmers are out for revenge against Mr. Fox, who has been stealing their livestock to provide for his wife and four baby foxes. Students will love to cheer on Mr. Fox and his family as he hatches a plan to outwit the farmers. This short and delightful novel is full of rich vocabulary that will leave readers and teachers hungry for more. It is the perfect book to introduce young readers to Roald Dahl and all of his delightful works.


Aktivity studentů pro Fantastic Mr. FoxA Quick Synopsis of Fantastic Mr. Fox

The story begins by introducing three horribly gluttonous farmers who are being robbed of their livestock by a clever fox trying to provide for his family. The farmers, Boggis, Bunce, and Bean, decide they must come up with plan to catch the fox. They stake out the fox’s hole, but only manage to shoot off Mr. Fox's tail. Unwilling to give up easily, they plan to dig the foxes out. In desperation, Mr. Fox and his family begin their own excavations, attempting to out-dig the farmers. Things begin to look bleak when the farmers fetch their caterpillar tractors, but they still can’t catch the foxes.

The fanatical pursuit continues as the three farmers vow that they will not give up until they have the fox strung up. They decide they will starve him out and immediately set up camp by the hole and call for all the farm workers to surround the hill. The plan is working – the foxes are getting weaker and hungrier by the minute. Right when it looks like they might give up, Mr. Fox comes up with a fantastic plan. Leaving Mrs. Fox behind to rest, Mr. Fox and his young foxes begin frantically digging in one specific direction – Boggis’ Chicken House. They carefully steal some chickens and then are off to raid Bunce’s storehouse of ducks, geese, and vegetables, as well as Bean’s apple cider cellar.

On the way, they come across Badger who is also digging for his life and he tells the foxes that many digging animals are in danger because of the farmers’ plot against the foxes! Mr. Fox proves he is not just clever but also generous by inviting all the other animals for the greatest feast of all time, prepared from their recently stolen loot. He then has even grander plans to build an underground town and never have to go above ground again! The story ends with the farmers waiting in the pouring rain. It looks like they will be here for a long, long time.


Essential Questions for Fantastic Mr. Fox

  1. What makes Mr. Fox so "fantastic"?
  2. What does it mean to persevere?
  3. Is stealing ever okay?
  4. How is kindness rewarded?

Jak Vést Studenty k Identifikaci a Analýze Toho, jak Jsou Témata Rozvíjena v Celém Příběhu

1

Představte Koncept Témat

Vysvětlete žákům, jaká jsou témata a jejich význam v literatuře. Pomozte jim pochopit, že témata jsou ústřední myšlenky nebo poselství, která chce autor sdělit čtenáři.

2

Přečtěte si Příběh a Diskutujte o něm

Přečtěte si „Fantastický pan Lišák“ společně ve třídě nebo v menších skupinách. Povzbuďte studenty, aby se aktivně zabývali textem a všímali si klíčových událostí, akcí postav a dialogů, které přispívají k rozvoji témat.

3

Identifikujte Potenciální Témata

Veďte studenty k brainstormingu a identifikaci potenciálních témat v příběhu. Vyzvěte je, aby zvážili opakující se nápady, motivace postav, konflikty a ponaučení obsažené v celé knize. Zapište si jejich návrhy na sdílenou tabuli nebo papír.

4

Analyzujte Podpůrné Důkazy

Spolupracujte se studenty na analýze a shromažďování důkazů z textu, které podporují jejich identifikovaná témata. Povzbuďte je, aby našli konkrétní příklady, jako jsou dialogy, akce postav nebo dějové události, které pomáhají rozvíjet a posilovat témata, která si vybrali.

5

Diskutujte o Vývoji Témat

Zapojte studenty do třídní diskuse nebo aktivit v malých skupinách, kde mohou analyzovat, jak se identifikovaná témata rozvíjejí v průběhu příběhu. Povzbuďte je, aby diskutovali o nalezených důkazech a jejich významu pro posílení témat. Vyzvěte je, aby prozkoumali, jak autor používá literární prostředky, oblouky postav nebo postup děje k vylepšení vývoje témat.

6

Reflektujte a Shrňte

Veďte studenty k úvahám o jejich analýze a shrnutí jejich zjištění. Nechte je jednotlivě nebo ve skupinách napsat krátké odstavce nebo vytvořit vizuální reprezentace, které zdůrazní vývoj identifikovaných témat ve filmu „Fantastický pan Fox“. Povzbuďte je, aby nakreslili souvislosti mezi tématy a jejich vlastními životy nebo světem kolem nich.

Často kladené otázky o Fantastickém panu Foxovi

Jaká je doporučená úroveň pro čtení Fantastického pana Foxe?

Fantastický pan Liška se ideálně hodí pro čtenáře ve 2.–5. ročníku. Díky bohaté slovní zásobě a poutavému vyprávění je kniha příjemným čtením pro mladé studenty.

Proč je Fantastický pan Fox dobrou volbou pro plán lekcí?

Fantastický pan Lišák je nádherná kniha, která malým čtenářům představí díla Roalda Dahla. Příběh je nejen zábavný, ale také poskytuje příležitosti k diskusi o tématech, jako je vytrvalost, chytrost a rodinné hodnoty. Bohatá slovní zásoba příběhu může také zlepšit jazykové dovednosti studentů.

Jaké lekce se mohou studenti od Fantastického pana Foxe naučit?

Studenti se mohou od Fantastického pana Foxe naučit cenné lekce o odolnosti, chytrosti a důležitosti rodiny. Hlavní hrdina příběhu, pan Fox, projevuje tyto vlastnosti, když přelstí tři farmáře, aby zajistil svou rodinu v bezpečí a nasytil. Příběh také podporuje empatii a velkorysost, jak je vidět, když pan Fox zve další zvířata, aby se podílela na hostině, kterou obstarává.

V naší kategorii literatury pro K-5 najdete další podobné scénáře!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/lesson-plans/fantastic-mr-fox-roald-dahl
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA