Diskuse Scénář - Blank

Diskuse Scénář - Blank
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Plány Lekcí o Počasí

Mylné Pojetí a Konceptuální Porozumění ve Vědě

Autor: Oliver Smith

Je důležité, abychom při vstupu do našich učeben nevnímali naše studenty jako prázdné nádoby nebo prázdné břidlice. Studenti jsou plné svých vlastních představ a teorií o světě. Některé z nich jsou správné a některé nesouhlasí se současnými důkazy a dohodnutým myšlením v rámci předmětu. Často jako vychovatelé nedokážeme ocenit široké a rozmanité zkušenosti našich studentů a účinek, který to může mít na to, jak si myslí, že vesmír funguje. Studenti mají mylné představy ve všech předmětech, ale to platí zejména ve vědě.


Šablony Scénáře pro Vědu

Šablony Scénáře pro Vědu

Prohlédněte si šablony scénářů různých vědeckých aktivit. Začněte pomocí jedné z našich šablon: přizpůsobte barvu, text, rozvržení. počet buněk a další!
Podívejte se na některé z našich dalších vzdělávacích článků!


Storyboard Popis

Prázdné Diskuse Scénář

Storyboard Text

  • Kdo si myslíte, že je správný?
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis
Bylo vytvořeno více než 20 milionů scénářů
Storyboard That Family