Odyssey - Konflikt

Odyssey - Konflikt
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Plány Lekcí Odyssey

Odyssey Homer

Plány Lekcí od Rebeccy Ray

Homerova Odyssea je příběhem Odyssea, lstivého krále Ithaky, jehož nápad s trojským koněm pomohl vyhrát válku s Trójou. Po vítězství v Tróji se setkává s mnoha zkouškami, které ho zdržují od dosažení svého domova, Ithaky, a své královny Penelope. Odysseova cesta hrdiny je dlouhé a namáhavé dobrodružství plné nebezpečí, pokušení a důvtipu.
Odyssey

Storyboard Text

  • MAN vs NATURE
  • MAN vs SELF
  • MAN vs SPOLEČNOST
  • Odysseus bojuje s přírodou. Whirlpool (Charybdis) pohltí loď, zabije své muže a nechává ho v moři.
  • Odysseus bojuje sebou. Převede své muže, aby se svázali k stožaru lodi, aby slyšeli píseň Sirena.
  • Odysseus bojuje se společností. Poté, co se vrátí domů, zjistí, že jeho dům překročil nájemníky.
Vytvořeno více než 25 milionů Storyboardů
Storyboard That Family