Součásti Obvodů

Součásti Obvodů
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Plány Lekcí Elektrických Obvodů

Elektrické Obvody

Autor: Oliver Smith

Elektrická energie je hlavní součástí moderního denního života, ale je často nepochopena. Všichni jsme seděli během bouřky a přemýšleli jsme o smrtící moci blesku. Všichni víme, že se nedotýkáme zásuvek mokrýma rukama, ale chápeme, proč by naše ruce měly být suché? Elektrická energie řídí mnoho hlavních funkcí našeho těla, zejména v mozku a nervovém systému, a je také mimořádně všestranným zdrojem používaným v domácnostech a podnicích po celém světě. Následující aktivity pomohou studentům pochopit základy elektrických obvodů a vliv elektřiny na náš život každý den.


Elektrické Obvody

Storyboard Text

 • Symbol
 • Drát
 • Použití
 • Vodiče se používají ke spojení různých součástí. Jsou vyrobeny z kovu a umožňují protékat proudem
 • Baterie
 • Akumulátor vybíjí tlak, aby se pohyboval kolem obvodu.
 • Rezistor
 • Odpor je součást, která snižuje proud v obvodu
 • Variabilní odpor
 • Variabilní rezistor je odpor, který může mít svůj odpor
 • Svítilna
 • Lampa je součástí s vláknem, který svítí, když prochází proudem. Svítidla mohou být použita k vidění věcí ve tmě
 • Přepínač
 • Přepínač je součástí, který může přerušit okruh umožňující zapnutí a vypnutí dalších komponent. Spínač světel je příkladem spínače
 • Voltmetr
 • Voltmetr se používá k měření potenciálního rozdílu nebo tlaku mezi dvěma částmi v obvodu
 • Ampérmetr
 • Ampermetr se používá k měření velikosti proudu v obvodu
 • Motor
 • Při připojení k okruhu se motor otáčí. Mohlo být použito k pohybu hraček.
Bylo vytvořeno více než 20 milionů scénářů
Storyboard That Family