Úvod do Geometrie - Geometrie Vocab
Aktualizováno: 5/1/2017
Úvod do Geometrie - Geometrie Vocab
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Introduction to Geometry

Úvod do Geometrie

Plány Lekcí od Anny Warfieldové

V raných třídách studenti začínají rozpoznávat, pojmenovávat a kreslit tvary. Jak se studenti stávají pokročilejšími, geometrie se stává komplikovanější. Součástí toho je pochopení vlastností a charakteristik tvarů a jejich vzájemných vztahů. Cílem následujících aktivit je pomoci studentům zvládnout tyto pojmy a připravit je na budoucí hodiny geometrie.
Úvod do Geometrie

Storyboard Popis

Geometrie Vocabulary T-schéma - CCSS.MATH.CONTENT.4.GA1 Draw bodů, linií, úseček, paprsky, úhly (vpravo, akutní, tupé) a kolmé a paralelní linky. Identifikovat tyto v dvojrozměrných postav. | Úvod do Geometrie plány lekce | pravidelný Polygon

Storyboard Text

 • OBRÁZEK
 • NÁZEV
 • BOD
 • Jediné místo v prostoru nebo na rovném povrchu
 • DEFINICE
 • PŘÍKLAD
 • ČÁRA
 • Sbírka bodů, která pokračuje navždy v obou směrech
 • ÚSEČKA
 • Část řady s dvěma koncovými body
 • PAPRSEK
 • Část řádku s jedním koncovým bodem
 • ÚHEL
 • Dva paprsky, které sdílejí koncový bod
 • PROTÍNAJÍCÍ SE ČÁRY
 • Linky, které procházejí stejným bodem
 • KOLMÝCH ČAR
 • Linky, které se protínají a tvoří čtyři pravé úhly
 • PARALELNÍCH LINIÍ
 • Linky, které se nikdy neprotínají
Bylo vytvořeno více než 15 milionů scénářů
Storyboard That Family