Appositives
Aktualizováno: 12/18/2020
Appositives
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Moody Teen

Gramatické cvičení s Storyboard That

Katherine Docimo

Pro mnoho studentů základní znalost gramatiky pochází z "slyšení" psaného textu v jejich hlavách. Pokud se zeptáte studenta, jak zjistil gramatickou chybu, odpověď je často "Nevlnilo to správně". Pro tuto dohodu, kontrakce, interpunkci a další základní gramatická témata je tato strategie poměrně efektivní. Pro složitější gramatiku vyžadovanou v angličtině v angličtině nebo v angličtině na vysoké škole však již "sluch" není dostačující. Identifikace visící modifikátory, typy frází a části věty vyžadují intelektuální pochopení předmětu.


Podívejte se na některé z našich dalších vzdělávacích článků!


Storyboard Popis

Teach grammar concepts, like appositives, with comics! Help students understand advanced grammar with ease.

Storyboard Text

  • APPOSITIVE
  • A noun or noun-phrase that renames another noun
  • EXAMPLE 1
  • EXAMPLE 2
  • EXAMPLE 3
  • The slithering animal, a snake, moved across the bathroom floor.
  • Clover, a dog, always caused a stir in the neighborhood.
  • A moody teenager, Greg was excused from dinner early.