The Character's Role - Percy Jackson

Aktualizováno: 12/29/2020
The Character's Role - Percy Jackson
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Analýza Znaků

Analýza Znaků

Od Kristen Twomey

Analýzy znaků jsou důležité pro rozpoznání hloubky a dopadu znaků na příběhu. Obvykle jsou analýza znaků podrobnějším zadáním nebo krátkým esejem, které vyžadují, aby student kriticky přemýšlel o jednom nebo více postavách a vyvozoval závěry z důkladného čtení textu. Pomáhá mít způsoby, jak vizuálně uspořádat různé části analýzy postavy pomocí storyboardu, grafických organizátorů nebo pracovních listů pro analýzu znaků.


Podívejte se na některé z našich dalších vzdělávacích článků!


Storyboard Popis

The Role of a Character | Character Analysis

Storyboard Text

  • How do they fit in the story?
  • How do they serve the story?
  • How do they change?
  • Percy Jackson is the protagonist of The Lightning Thief, as the story is about him.
  • Percy serves as the connection between the world of gods and the reader. Percy's quest is what spurs the plot and creates opportunities for character development.
  • Percy learns to be more comfortable with himself and his heritage and what it means to be a hero.
  • The Role