Misconceptions in Science
Aktualizováno: 3/6/2019
Misconceptions in Science
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Experiments Lesson Plans

Mylné Pojetí a Konceptuální Porozumění ve Vědě

Oliver Smith

Je důležité, abychom při vstupu do našich učeben nevnímali naše studenty jako prázdné nádoby nebo prázdné břidlice. Studenti jsou plné svých vlastních představ a teorií o světě. Některé z nich jsou správné a některé nesouhlasí se současnými důkazy a dohodnutým myšlením v rámci předmětu. Často jako vychovatelé nedokážeme ocenit široké a rozmanité zkušenosti našich studentů a účinek, který to může mít na to, jak si myslí, že vesmír funguje. Studenti mají mylné představy ve všech předmětech, ale to platí zejména ve vědě.


Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Popis

Common misconception students have in science - instructional strategies

Storyboard Text

  • The hammer will fall fastest because it has a bigger mass.