Choices and Consequences - Template

Aktualizováno: 2/26/2019
Choices and Consequences - Template
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
cause and effect Lesson Plans

Výuka Příčiny a Následku

Rebecca Ray

Většina příběhů je příčinou a důsledkem vztahů, ke kterým dochází, zejména během konfliktu a vzrůstajícího jednání. Zda je zkoumání účinků na protagonistu nebo na samotný výkres, významným prvkem v pochopení literatury je vztah mezi akcemi nebo událostmi a jejich výsledky, včetně možností a důsledků.


Podívejte se na některé z našich dalších vzdělávacích článků!


Storyboard Popis

Choices and Consequences Template. Use this cause and effect graphic organizer to help students study literature!

Storyboard Text

  • CHOICE
  • CONSEQUENCE