Personligt Beskyttelsesudstyr

Personligt Beskyttelsesudstyr

Storyboard Beskrivelse

Eksempler på Personlige Værnemidler

Storyboard Tekst

  • LAB JAKKER ELLER FORKLÆDER
  • SIKKERHEDSBRILLER ELLER SPECS
  • Beskytter tøj og hud mod mulige udslip
  • Beskytter øjnene mod skader fra varme eller ætsende væsker og projektiler
  • HANDSKER
  • Personligt Beskyttelsesudstyr
  • ØREBESKYTTERE
  • Beskytter hænder og håndled fra en række farer, herunder kemiske spild og forbrændinger
  • Beskytter ører mod høje lyde

Billede Tilskrivelser

Over 25 millioner Storyboards oprettet
Storyboard That Familie