Eksempel på Ordforråd - Chemical Reactions

Eksempel på Ordforråd - Chemical Reactions
Du kan finde denne storyboard i følgende artikler og ressourcer:
Kemiske Reaktioner Lektionsplaner

Kemiske Reaktioner

Af Oliver Smith

Kemiske reaktioner er processer, der involverer omarrangering af atomer for at lave nye stoffer. De følgende aktiviteter har til formål at hjælpe med at introducere eleverne til kemiske reaktioner og hjælpe dem med at forstå præcis, hvad de er!
Kemiske Reaktioner

Storyboard Tekst

 • BÅND
 • EXOTERM
 • ENDOTERM
 • En stærk, vedvarende attraktion mellem atomer kaldes en obligation.
 • En eksoterm reaktion er en kemisk reaktion, der frigiver energi ved lys eller varme. Det er det modsatte af en endoterm reaktion.
 • En eksoterm reaktion er en kemisk reaktion, der absorberer energi fra densomgivelser. Det er modsat af enexotermreaktion.
 • PRODUKTER
 • metan
 • +
 • ilt
 • Vocabulary Chemical Reactions
 • REAKTANTER
 • metan
 • +
 • ilt
 • Produkter dannes som følge af en kemisk reaktion. De findes på højre side af en ligning.I metanforbrændingseksemplet er produkterne carbondioxid og vand.
 • carbondioxid
 • +
 • vand
 • Reaktanter er udgangsstofferne i reaktionen. De findes på venstre side af en ligning. I methankombokseksemplet er reaktanterne methan og oxygen.
 • carbondioxid
 • +
 • vand
Over 25 millioner Storyboards oprettet
Storyboard That Familie