https://www.storyboardthat.com/he/lesson-plans/הרשות-המבצעת/נשיאים-קבינט
התחל את 14 ימי הניסיון בחינם שלך עכשיו!
התחל את 14 ימי הניסיון בחינם שלך עכשיו!

סקירה כללית על הפעילות


בעוד שהנשיא ממלא את התפקיד הראשי בסניף ההנהלה, ישנם דמויות אחרות הממלאות תפקידים מרכזיים בסניף. לנשיא ארון יועצים המוביל מחלקות פדרליות שונות. מכיוון שסטודנטים ככל הנראה אינם מודעים לכל מחלקה וכיצד היא פועלת, זה יכול להועיל להם לחקור כמה!

בפעילות זו ייצרו התלמידים מפת עכביש הבודקת את תפקיד קבינט הנשיא . על כל מחלקה התלמידים צריכים לכלול את כותרת מחלקת הקבינט, ייצוג של תפקיד הקבינט ותיאור של המחלקה.

התלמידים יכולים לבחור מבין המחלקות הבאות:

 • חקלאות
 • מסחר
 • הגנה
 • חינוך
 • אנרגיה
 • שירותי בריאות ואנוש
 • בטחון לאומי
 • דיור ופיתוח עירוני
 • פנים
 • צדק
 • עבודה
 • מדינה
 • הובלות
 • האוצר
 • ענייני ותיקים

פעילות מורחבת

בפעילות מורחבת זו ייצרו התלמידים מפת עכביש המייצגת מזכירי ארונות ספציפיים לאורך ההיסטוריה ומייצגים את ההשפעה שהייתה להם על החברה. מפת העכביש עשויה לכלול את כל טווח ההיסטוריה האמריקאית, או סדרת שנים נבחרת. עבור כל חבר בקבינט שנבחר, התלמידים יכללו כותרת עם שם המזכירה, יחד עם השנים ששירתו בתפקיד, ייצוג חזותי של הישג ספציפי של אותו מזכירה ותיאור של ייצוגם.


הוראות תבנית ומעמד

(הוראות אלו ניתנות להתאמה אישית לחלוטין. לאחר לחיצה על "העתקת פעילות", עדכן את ההוראות בלשונית העריכה של המטלה.)הנחיות לתלמיד

צור מפת עכביש המתארת את תפקידיהן של ארבע מחלקות ניהוליות.

 1. לחץ על "התחל משימה".
 2. בתיבות הכותרת, זהה ארבע מחלקות ניהוליות.
 3. כתבו תקציר של תפקיד המחלקה בתיבות התיאור.
 4. צור איור באמצעות סצנות, דמויות ופריטים מתאימים.
 5. שמור וצא כשתסיים.

שיעור תוכנית הפניה

ייחוס תמונה
 • 05_2013_19 • We have moved! Please visit /highwaysengland • רישיון Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Caution! • alisdair • רישיון Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Department of Labor Seal • DonkeyHotey • רישיון Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
*(זה יתחיל 2 שבוע חינם ניסיון - לא כרטיס אשראי צורך)
https://www.storyboardthat.com/he/lesson-plans/הרשות-המבצעת/נשיאים-קבינט
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - כל הזכויות שמורות.
StoryboardThat הוא סימן מסחרי של Clever Prototypes , LLC , ורשום במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים בארה"ב