ציור קיר שיתופי דיוקן כיתתי

ציור קיר שיתופי דיוקן כיתתי
More Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
שיתוף פעולה בזמן אמת

שיתוף פעולה בזמן אמת

שיתוף פעולה בזמן אמת גם מאפשר לתלמידים לעבוד יחד לא משנה היכן הם נמצאים. מורים יכולים להקצות שיעורי בית ופרויקטים שניתן לעבוד עליהם מחוץ לכיתה, או אם התלמידים צריכים להיות מרוחקים מכל סיבה שהיא.
טקסט Storyboard

  • Ms. Johnson's ClassRoom 11
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family