צבע דיוקן מארגן סטודנט 2

צבע דיוקן מארגן סטודנט 2
More Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
גלריית גליונות עבודה | תבניות גיליון עבודה של Storyboard That

גלריית תבניות גליונות עבודה

הצג טונות של תבניות עבור דפי עבודה, פליירים, דפי מידע, קישוטים, כרטיסי משימות ועוד!
בדוק כמה מהתבניות האחרות שלנו!


תיאור Storyboard

גיליון עבודה SMART goals! התלמידים יוכלו לבחור יעד ספציפי, מדיד, בר השגה, רלוונטי ומוכוון זמן!

טקסט Storyboard

 • Title/Enter Text Here
 • Directions: Enter Text Here
 • S
 • M
 • A
 • R
 • Name Date
 • Specific: define your goal in as much detail as possible. Think about who, what, where, and when.
 • Measurable: track the outcome and your progress.
 • Attainable: make sure your goal is realistic.
 • Relevant: Why is your goal important?
 • T
 • Time-Oriented: How long will it take to complete?
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family