שלבי הירח ומאפיינים

שלבי הירח ומאפיינים
More Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
אסטרונומיה - שלבי הירח

שינוי שלבי הירח

למידע נוסף על תנאי אסטרונומיה עם storyboards!
בדוק כמה מהמדריכים המאוירים שלנו!


תיאור Storyboard

שלבי הירח | הירח הוא הלוויין הטבעי הקבוע הגדול של כדור הארץ. כאשר הוא נע סביב כדור הארץ, המיקומים היחסיים של הירח, כדור הארץ והשמש גורמים לו להיראות שונה בשמים. שלבי הירח הם הדרכים השונות שבהן הירח נראה במשך 28 ימים.

טקסט Storyboard

  • PHASES OF THE MOON The Moon is the Earth’s large permanent natural satellite. As it moves around the Earth, the relative positions of the Moon, Earth, and Sun make it appear different in the sky. The phases of the Moon are the different ways the Moon looks over a 28 day period.
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family