דילמת טאק נצחית

דילמת טאק נצחית
More Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
מהי דילמה

הוראת דילמות מוסריות ואתיות

מאת רבקה ריי וקריסטי ליטלהייל

בספרות, דילמות מהוות את הקונפליקט המרכזי שנתקלים בהם גיבורים רבים. לפעמים דילמות אלו אף גרמו לשינויים בחברה ובהיסטוריה! דילמות נפוצות כוללות: קלאסי, אתי ומוסרי.
בדוק כמה מאמרים חינוכיים אחרים שלנו!


תיאור Storyboard

דילמת הוראה בספרות | תלמידים יכולים לזהות את סוג הדילמה הנראית ברומן Tuck Everlasting!

טקסט Storyboard

  • DILEMMA
  • INTRODUCTION
  • If you drink this water, you will live forever.
  • PROBLEM 1
  • If I drink the water, Jesse and I can be together forever, but I will never have a normal life.
  • PROBLEM 2
  • If I don't drink the water, I will have a normal and exciting life, but it will be without Jesse.
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family