דילמה של שילה

דילמה של שילה
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
מהי דילמה

הוראת דילמות מוסריות ואתיות

מאת רבקה ריי וקריסטי ליטלהייל

בספרות, דילמות מהוות את הקונפליקט המרכזי שנתקלים בהם גיבורים רבים. לפעמים דילמות אלו אף גרמו לשינויים בחברה ובהיסטוריה! דילמות נפוצות כוללות: קלאסי, אתי ומוסרי.
בדוק כמה מאמרים חינוכיים אחרים שלנו!


תיאור Storyboard

דילמת הוראה בספרות | התלמידים יכולים לזהות את סוג הדילמה הנראית ברומן שילה!

טקסט Storyboard

  • DILEMMA
  • INTRODUCTION
  • Hello little guy. Where did you come from?
  • PROBLEM 1
  • Keeping Shiloh hidden means I would be lying and sneaking around, but it would keep him safe.
  • PROBLEM 2
  • Telling everyone that I found Shiloh is honest, but then he would be returned to Judd and get hurt.
נוצרו מעל 25 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family