גלי קול תבנית

עודכן: 4/29/2017
גלי קול תבנית
לוח סיפור זה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
תבניות סטוריבורד למדע

תבניות סטוריבורד למדע

צפה בתבניות לוח התכנון עבור פעילויות מדעיות שונות. השתמש באחת מהתבניות שלנו כדי להתחיל: התאם אישית צבע, טקסט, פריסה. מספר תאים, ועוד!


בדוק כמה מתבניות הסטוריבורד האחרות שלנו!


תיאור Storyboard

גלי קול תבנית

טקסט Storyboard

  • עקבות אוסצילוסקופ מקוריים.
  • נשמע
  • אוסצילוסקופ מעקב
  • גל חזק יותר אותו גובה.
  • אותו נפח, גובה גבוה יותר.
  • אותו נפח, נמוך המגרש.