מרווח שוליים

צור לוח סיפור
העתק את לוח התכנון הזה
מרווח שוליים
Storyboard That

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
שולי תרומה

מרווח תרומה: חשיבות ודוגמאות

The formula for calculating your contribution margin is Total Revenue – Variable Costs. Learn more about this and other business terms with our Picture Encyclopedia!
בדוק כמה מהמדריכים המאוירים שלנו!


טקסט Storyboard

  • שולי תרומה הנוסחה לחישוב מרווח ההפרשה שלך היא סך ההכנסות - עלויות משתנות. זה מאפשר לך לחשב את הרווח המדויק ליחידה שנמכרה.
  • כיצד אנו מחשבים את הרווחים שלנו?
  • דוחות רבעוניים
  • קח כמה אנחנו עושים וחסרים כל עלויות המשתנה!
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור