דילמה - המלט

דילמה - המלט
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
מהי דילמה

הוראת דילמות מוסריות ואתיות

מאת רבקה ריי וקריסטי ליטלהייל

בספרות, דילמות מהוות את הקונפליקט המרכזי שנתקלים בהם גיבורים רבים. לפעמים דילמות אלו אף גרמו לשינויים בחברה ובהיסטוריה! דילמות נפוצות כוללות: קלאסי, אתי ומוסרי.
בדוק כמה מאמרים חינוכיים אחרים שלנו!


תיאור Storyboard

דילמה בהמלט | דילמת ההוראה בספרות

טקסט Storyboard

  • DILEMMA
  • INTRODUCTION
  • To be or not to be, that is the question...
  • PROBLEM 1
  • Do I commit suicide because I cannot live with my father's death, or stand to see my mother married to my uncle?
  • PROBLEM 2
  • Do I keep living with this pain for fear of what may come after death?
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family