ניתן למסירה

עודכן: 3/7/2018
ניתן למסירה
לוח סיפור זה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
Negotiation Styles

ניתן למסירה

A deliverable is a product, good, or service that is given to the requester for review. Learn more about business terms through storyboards!


בדוק כמה מהמדריכים המאוירים שלנו!


טקסט Storyboard

  • תוצר תוצר הוא מוצר, טוב או שירות הניתן לבקשה לבדיקה. הם יכולים להיות מוחשיים או בלתי מוחשיים.