עדות טקסט 3 תשובת תא

עדות טקסט 3 תשובת תא

תיאור Storyboard

עדויות טקסט כדי לענות על שאלה | בקש מהתלמידים למצוא שלוש דוגמאות מהטקסט התומכות בשאלה

טקסט Storyboard

  • דוגמא 1
  • דוגמא 2
  • דוגמא 3
  • עדות מטקסט
  • עדות מטקסט
  • עדות מטקסט
  • שאלה
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family