יוהנס קפלר
עודכן: 8/24/2017
יוהנס קפלר
לוח סיפור זה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
Johannes Kepler Biography

יוהנס קפלר

Storyboard That מאויר מדריך אנשים משפיעים

למידע נוסף על אנשים שהשפיעו על ההיסטוריה


בדוק כמה מהמדריכים המאוירים שלנו!


תיאור Storyboard

ג 'ון קפלר ואת הלכות תנועה פלנטרית

טקסט Storyboard

  • יוהנס קפלר (1571-1630) יוהנס קפלר היה מדען גרמני שהקדיש את חייו בניסיון להבין את תנועתם של גופים שמימיים. הוא המפורסם ביותר בשלושת חוקי התנועה הפלנטרית שלו. חוקים אלה קובעים כי כוכבי הלכת נעים באליפסות לא במעגלים, שהחלק המהיר ביותר של מסלולם הוא כאשר הכוכב הוא הקרוב ביותר לשמש, וכי כוכבי הלכת הרחוקים יותר מהשמש נעים לאט יותר מאלה הקרובים יותר.
  •