צבע דיוקן T Chart 1

צבע דיוקן T Chart 1
More Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
גלריית גליונות עבודה | תבניות גיליון עבודה של Storyboard That

גלריית תבניות גליונות עבודה

הצג טונות של תבניות עבור דפי עבודה, פליירים, דפי מידע, קישוטים, כרטיסי משימות ועוד!
בדוק כמה מהתבניות האחרות שלנו!


תיאור Storyboard

תרשים T עם 3 שורות ו-3 עמודות. נושא קשת בענן.

טקסט Storyboard

  • Title: Enter Text Here
  • Name _____________________________________________________ Date __________________________________
  • Directions: Enter Text Here
  • Enter Text Here
  • Enter Text Here
  • Enter Text Here
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family