ספרדית - Actividad 1: ספרדית שיחה

ספרדית - Actividad 1: ספרדית שיחה
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
הוראת ספרדית | פעילויות ספרדית

הוראה ספרדית עם לוחות סיפור

תוכניות שיעור מאת אנה פיץ 'ורבקה ריי

Spanish can be very difficult for beginning speakers to develop and master. This is because the sentence structure, grammar, and conjugation of verbs is often different than in English. It is important to get students creating and using their Spanish in context, so that they can master the language. With Storyboard That, you can leave the creation up to the students with great activities.
הוראה ספרדית עם לוחות סיפור

תיאור Storyboard

ספרדית שיחה

טקסט Storyboard

  • שלום, רבקה! מה שלומך?
  • אוקיי תודה. ואתה?
  • טוב, תודה.
  • מחלקה בוקר טוב!
  • אפרסק ליידי בוקר טוב!
  • Hasta La Vista מיס לובל!
  • להתראות בנים! Hasta Manana.
נוצרו למעלה מ- 20 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family