טֵלֶגרָף

טֵלֶגרָף
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
חידושים - טלגרף

המצאת הטלגרף

כיצד שינתה הטלגרף את מהלך ההיסטוריה?
בדוק כמה מהמדריכים המאוירים שלנו!


תיאור Storyboard

המצאת הטלגרף

טקסט Storyboard

  • טֵלֶגרָף הטלגרף הוא מכונה המשדרת באופן אלקטרוני הודעות לאורך מערכת של חוטים מנקודת שידור לנקודת קבלה במיקום נפרד.הטלגרף הציג תקשורת מהירה שהיתה פעם בלתי אפשרית, המאפשרת הזדמנויות ויחסים כלכליים ואסטרטגיים גדולים יותרלפרוח.
נוצרו למעלה מ- 20 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family