טֵלֵפוֹן

טֵלֵפוֹן
More Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
חידושים - טלפון

המצאת הטלפון

למידע נוסף על חידושים עם סיפורים!
בדוק כמה מהמדריכים המאוירים שלנו!


תיאור Storyboard

הטלפון הוא מכשיר הממיר קול לאותות חשמליים לתקשורת. זה מאפשר לשני אנשים או יותר לנהל שיחה כשהם רחוקים מכדי לשמוע אחד את השני. אותות מועברים דרך חוטים או מועברים דרך גלים אלקטרומגנטיים.

טקסט Storyboard

  • TELEPHONEThe telephone is a device that converts sound into electrical signals for communication. It allows two or more people to have a conversation when they are too far apart to hear each other. Signals are carried through wires or transmitted through electromagnetic waves.
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family