גַלגַל
עודכן: 10/4/2017
גַלגַל
לוח סיפור זה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
Innovations - Wheel

גַלגַל

Storyboard That מדריך מאויר לחדשנות

Learn more about amazing inventions and discoveries!


בדוק כמה מהמדריכים המאוירים שלנו!


תיאור Storyboard

חדשנות חדש - הגלגל

טקסט Storyboard

  • גַלגַל גלגל הוא עגול בצורת דיסק או גליל אשר מסתובב על ציר. ההמצאה של הגלגל הפכה חפצים כבדים נעים הרבה יותר קל.