שאלות על למידה מרחוק? לחץ כאן

סובק
עודכן: 10/4/2017
סובק
לוח התכנון הזה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:

סובק

Storyboard That מדריך מאויר למיתולוגיה

למידע נוסף על המיתולוגיה המצרית
Check out some of our illustrated guides!


תיאור Storyboard

סובק אלוהים המצרי

טקסט Storyboard

  • סובק סובק הוא האל התנין של נהר הנילוס, אל הפטרון של הצבא ומגן הפרעונים. הוא מתואר בדרך כלל עם ראש תנין וגוף אנושי, אנק, וכתר חאמד עם אוראוס, נוצות ודיסקית שמש.
למעלה מ- 14 מיליון לוחות סיפור נוצרו
Storyboard That Family