אגוז
עודכן: 10/4/2017
אגוז
לוח סיפור זה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
Nut from Egyptian Mythology

Nut

Storyboard That מדריך מאויר למיתולוגיה

למידע נוסף על המיתולוגיה המצרית


בדוק כמה מהמדריכים המאוירים שלנו!


טקסט Storyboard

  • אגוז אגוז היא אלת השמים, שהמצרים האמינו לסנונית רה, אל השמש, כל ערב ויולדת אותו שוב בכל בוקר. היא מתוארת כקשת או כאישה עם סיר מים על ראשה כדי לסמל פוריות, ושמלה של כוכבים לייצג את השמים.