התכה

התכה
More Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
חידושים - התכה

המצאת ההיתוך

למידע נוסף על המצאות ותגליות מדהימות!
בדוק כמה מהמדריכים המאוירים שלנו!


תיאור Storyboard

התכה | מטלורגיה והתכה הם אולי מהחידושים החשובים ביותר בהיסטוריה האנושית שכן שינו את התחבורה, הלחימה, המסחר, החקלאות ועוד. התכה ועיבוד מתכות סיפקו מערכת מטבעות ואפשרו את המהפכה התעשייתית - מקיטור לחשמל.

טקסט Storyboard

  • SMELTING Metallurgy and smelting are perhaps some of the most important innovations in human history as they changed transportation, warfare, trade, agriculture, and more. Smelting and the working of metals provided a currency system and made the Industrial Revolution - from steam to electricity - possible.
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family