16x9 מגרש תבנית תרשים

צור לוח סיפור
העתק את לוח התכנון הזה
16x9 מגרש תבנית תרשים
Storyboard That

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
פריסת לוח סיפור מסורתית

תבניות סיפור

התאם אישית תבניות סיפור

צפה בתבניות לוח התכנון לסיכומים ונרטיבים. השתמש באחת מהתבניות שלנו כדי להתחיל: התאם אישית צבע, טקסט, פריסה. מספר תאים, ועוד!
בדוק כמה מתבניות הסטוריבורד האחרות שלנו!


תיאור Storyboard

16x9 מגרש תבנית תרשים

טקסט Storyboard

  • חשיפה
  • רגע השיא
  • סְתִירָה
  • ACTION נופל
  • ACTION בירידה
  • רזולוציה
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור