16x9 מגרש תבנית תרשים

16x9 מגרש תבנית תרשים
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
פריסת לוח סיפור מסורתית

תבניות סיפור

צפה בתבניות לוח התכנון לסיכומים ונרטיבים. השתמש באחת מהתבניות שלנו כדי להתחיל: התאם אישית צבע, טקסט, פריסה. מספר תאים, ועוד!
בדוק כמה מתבניות הסטוריבורד האחרות שלנו!


תיאור Storyboard

16x9 מגרש תבנית תרשים

טקסט Storyboard

  • חשיפה
  • רגע השיא
  • סְתִירָה
  • ACTION נופל
  • ACTION בירידה
  • רזולוציה
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family