200 שנים לעשות את ההבדל
עודכן: 3/2/2017
200 שנים לעשות את ההבדל
לוח סיפור זה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
On Being Brought to America from Africa

פעילויות חודש ההיסטוריה השחורה

על ידי רבקה ריי

The month of February is considered Black History Month or African American History Month in the United States and Canada. The United Kingdom celebrates Black History in October. During this time, important figures from history are recognized and remembered for their contributions to the cause of equality, efforts to develop strong communities, and gifts to the cultural enrichment and entertainment of all.


בדוק כמה מאמרים חינוכיים אחרים שלנו!


תיאור Storyboard

בהיסטוריה האמריקאית Storyboard אפריקה & חודש ההיסטוריה השחורה עם Tchart

טקסט Storyboard

  • 1816
  • 2016
  • העבדות היא עדיין חוקית בארצות הברית.
  • כל אזרחי ארה"ב יש את אותן זכויות משפטיות.
  • אנשים שחורים נחשבים רכוש, לא אזרחים.
  • גבר שחור הוא הנשיא, המנהיג של המדינה שלנו.