לחפש
  • לחפש
  • לוחות הסיפורים שלי

BME - מגרש - תבנית

צפו בתכנית שיעור
העתק את לוח התכנון הזה
BME - מגרש - תבנית
Storyboard That

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
חלקים מסיפור מערכי שיעור

הוראת חלקים של סיפור

תכניות שיעורים מאת רבקה ריי

העלילה היא האירועים העיקריים של סיפור, שהוכן והוצג על ידי הסופר כרצף אירועים הקשורים זה בזה. מאמר זה מיועד למורים בבית ספר יסודי המלמדים את חלקי הסיפור לתלמידיהם.
בדוק כמה מאמרים חינוכיים אחרים שלנו!


תיאור Storyboard

תבנית ארגונית גרפי - תבנית סיכום BME

טקסט Storyboard

  • התחלה
  • התחלה
  • אֶמצַע
  • אֶמצַע
  • סוֹף
  • סוֹף
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור