Io
עודכן: 10/17/2017
Io
לוח סיפור זה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
Astronomy - Io Moon

Io

Storyboard That מדריך מאויר על תנאי אסטרונומיה

למידע נוסף על תנאי אסטרונומיה


בדוק כמה מהמדריכים המאוירים שלנו!


טקסט Storyboard

  • LESS Io הוא הירח הגלילי הפנימי ביותר של צדק. מתוך כל הירחים במערכת השמש יש לה את הצפיפות הגבוהה ביותר. Io הוא הגוף הפעיל ביותר מבחינה וולקנית במערכת השמש עם מאות הרי געש פעילים.
  • לא בקנה מידה.