Man vs הטבע

Man vs הטבע
More Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!

תיאור Storyboard

הסכסוך בספרות: Man Vs. סכסוך טבע הספרות Storyboard

טקסט Storyboard

  • אני הולך להביס את _______ כי כבר טרור עיר!
  • אני יודע שזה במקום כלשהו ביערות האפלים האלה ...
  • אתה לעזוב את העיר שלי לבד, חיה!
  • בסדר.
  • הגיבור חייב להתגבר על כוח הטבע לפגוש את מטרתו.
  • טבע יכול להיות כוח הטבע (כמו סערה, רעידת אדמה, או אקלים קשה), או בעל חיים או יצור מיתולוגי.
  • בספרות, הגיבור לפעמים פוגש המטרה שלו, אבל לפעמים היא ניצחה.
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family