Man vs האגודה

Man vs האגודה
More Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!
Dancing Characters

צור Storyboard משלך

נסה את זה בחינם!

תיאור Storyboard

סכסוך בספרות: אדם נגד סכסוכים וחברת ספרות Storyboard

טקסט Storyboard

  • כולם בעיר שלי אין ______________ בצורה מסוימת. אבל מה אם יש דרך אחרת?
  • לעולם לא!
  • זה מגוחך!
  • אבל זאת מסורת!
  • הרשה לי להסביר!
  • גיבורה רואה משהו בדרך ייחודית.
  • אנשים בעיר או תרבותו לא אוהבים את דרך החשיבה שלו. הרעיונות הנועזים שלו לסטות ממסורת או הכללים. הם ללעוג ולאיים עליו. הוא נאלץ לפעול.
  • הגיבור שלנו יכול לשכנע את האחרים הוא צודק, אבל הוא ייאלץ לברוח לעיר. הוא עלול אפילו לאבד את חייו.
נוצרו מעל 30 מיליון לוחות סיפור
Storyboard That Family